Ambassade van België in Ethiopië
Home Op reis in Ethiopië en Djibouti

Op reis in Ethiopië en Djibouti

Reisadviezen

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood in Ethiopië en Djibouti

Heeft u uw paspoort verloren in Ethiopië of in Djibouti? Had u een ongeval? Bent u ernstig ziek geworden? Werd u bestolen? Bent u gearresteerd? In een noodgeval kunt u ons dag en nacht bereiken op het noodnummer van de Ambassade: (00.251.967) 88.22.72.