Ambassade van België in Ethiopië
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

De Belgische Ambassade in Addis Abeba behoudt zich het recht voor om de legalisatie te weigeren van documenten die op een gebrekkige wijze vanuit het Amhaars of het Engels naar het Nederlands of Frans vertaald werden en waarvan de inhoud niet meer begrijpelijk is.

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

 

Documenten afgegeven door de autoriteiten in Djibouti, en gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Djibouti, dienen gelegaliseerd te worden door het Belgische Ereconsulaat in Djibouti (Route de l’Aéroport - dichtbij Supermarché Casino. Tel: +253 21 351 065. E-mail: consubeldjibouti@gmail.com. Openingsuren: maandag & woensdag 10-12u).

 

De volgende stappen dienen gevolgd te worden voor het omwisselen van een Belgisch rijbewijs in een Ethiopische rijbewijs:

  1. Vraag een gecertifieerde kopie van het rijbewijs bij het gemeentebestuur in België dat het rijbewijs afgegeven heeft;
  2. Laat een beëdigd vertaler een vertaling maken van het document naar het Engels;
  3. Laat het document en de vertaling legaliseren door de Dienst “Legalisaties” van de FOD Buitenlandse Zaken in de Karmelietenstraat in Brussel (loketten open iedere werkdag van 09h00 – 12h00);
  4. Leg alle documenten voor aan de Ethiopische Ambassade in Brussel ter legalisatie van de Belgische stempels;
  5. In Ethiopië, dien alle documenten in bij het loket “Rijbewijzen” op het Main Office van de Addis Abeba Road Authority.